Cartell en memòria a Lambros Foundas

Ballant en la celebració de la guerra
En la guerra , estàs al nostre costat

… en els mals moments, mai vas abandonar la ciutat, en els bons temps, mai vas treure profit, en els temps desesperats, mai vas tenir por de res..
… en la batalla, vas escollir lluitar per totes els medis, vas lluitar amb ràbia i devoció, amb auto-coneixement i consciencia, sense por a la mort i amb fe a la vida, a vegades, com un llop, d’altres, com un arbre, vas buscar l’ésser humà en tu i quins et rodejaren, mai vas alinear-te, sinó que vas seguir la teva pròpia entropia…
… estaves destinat a estar en l’òrbita de les estels, per què, estel, et preocupares de l’obscuritat? Gira amb alegria per aquestos temps, quina infelicitat et sigui estranya i llunyana! El teu esplendor és d’altre món, per ti, la misericòrdia hauria de ser pecat! L’única ordre important per tu: que ets de debò

Per el company revolucionari però, sobretot, excel.lent persona, Lambros Foundas

font

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *